FACEBOOK FAN PAGE

DonSao Island

ประวัติและตำนานเมืองประจันตคาม

บรรยากาศการล่องเรือในแม่น้ำโขง

Maekhong Delta
Boutique Hotel

Wine Shop

 
 

โปรแกรม C

“มรดกเมืองเหนือล้ำค่า บุคลากรแห่งล้านนา”

•             วัดห้วยปลากั้ง

                - “พบโชคธรรมเจดีย์”  เจดีย์เก้าชั้น

                - เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้หอมองค์ใหญ่ที่สุดในโลก

•             วัดพระธาตุดอยจอมทอง

•             สะดือเมืองเชียงราย

•             พิพิธภัณฑ์อูบคำ

•             ไร่บุญรอด

•             วัดร่องขุ่น