FACEBOOK FAN PAGE

DonSao Island

ประวัติและตำนานเมืองประจันตคาม

บรรยากาศการล่องเรือในแม่น้ำโขง

Maekhong Delta
Boutique Hotel

Wine Shop

 
 

โปรแกรม E

“ศิลปะบ้านดำ มุ่งสู่ทางบุญ แห่งแรงธรรม”

•             พิพิธภัณฑ์บ้านดำ (อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี)

•             อำเภอเชียงแสน (อาณาจักรโบราณ)

ดินแดนรอยต่อสามแผ่นดินไทย-เมียนมา- ลาว

                - รับประทานอาหารกลางวัน ในบรรยากาศติดริมโขง

                - วัดพระธาตุจอมกิตติ

                - วัดพระธาตุเจดีย์หลวง

                - วัดพระธาตุผาเงา