FACEBOOK FAN PAGE

DonSao Island

ประวัติและตำนานเมืองประจันตคาม

บรรยากาศการล่องเรือในแม่น้ำโขง

Maekhong Delta
Boutique Hotel

Wine Shop

 
 

โปรแกรม F

“นักอนุรักษ์แห่งขุนเขา ขี่ช้าง ล่องเรือ”

•             หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร

                - นั่งช้างชมธรรมชาติ และหมู่บ้านชาวเขา

                - เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากพี่น้องชาวเขา                         

- ล่องเรือตามลำน้ำกก 

•             บ้านจอมพล ป.พิบูลสงคราม

•             วัดพระธาตุดอยจอมทอง

•             สะดือเมืองเชียงราย

•             วัดห้วยปลากั้ง