FACEBOOK FAN PAGE

DonSao Island

ประวัติและตำนานเมืองประจันตคาม

บรรยากาศการล่องเรือในแม่น้ำโขง

Maekhong Delta
Boutique Hotel

Wine Shop

 
 

19-22 มิถุนายน 2558_คาราวานบิ๊กไบก์แม่สาย-เมืองยอง

19-22 มิถุนายน 2558_คาราวานบิ๊กไบก์แม่สาย-เมืองยอง 

 

คาราวานผู้รักรถบิ๊กไบก์จากทั่วประเทศไทยกว่า 30 คน เดินทางออกจากชายแดนประเทศไทย ทางด้าน อ.แม่สาย จ.เชียงราย สู่เขตปกครองพิเศษที่4 เมืองลา ประเทศสหภาพเมียนมาโดยผ่านเมืองสำคัญ อาทิ เมืองยอง เมืองเชียงตุง ฯลฯ รวมระยะทางในการเดินทางกว่า 1,500 กิโลเมตร รวมระยะเวลา 4 วัน 3 คืน