FACEBOOK FAN PAGE

DonSao Island

ประวัติและตำนานเมืองประจันตคาม

บรรยากาศการล่องเรือในแม่น้ำโขง

Maekhong Delta
Boutique Hotel

Wine Shop

 
 

Sister City เชียงใหม่/เชียงตุง

Sister City เชียงใหม่/เชียงตุง
 
      จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน "บ้านพี่เมืองน้อง"(Sister City) และขยายความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยน           
      นายสุริยะประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ  หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, ผู้ประกอบการสินค้าโอทอป และวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จำนวนกว่า 140 คน เดินทางสู่เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สหภาพเมียนมา เพื่อร่วมงานสานสัมพันธ์โครงการดังกล่าว พร้อมทั้งจัด Business Matching ระหว่างสมาขิกหอการค้า 4 หอคือ หอการค้าตองจี หอการค้ามัณฑะเลย์ หอการค้าเชียงตุง หอการค้าท่าขี้เหล็ก และหอการค้าเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2558 ณ ศาลากลางเมืองเชียงตุง 
      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองหัวเมืองใหญ่ของประเทศไทยและเมียนมา ซึ่งเชียงใหม่-เชียงตุง เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่คล้ายคลึงกัน มีรากฐานทางประวัติศาสตร์มาจากจุดเดียวกันคือชาวไทยใหญ่ ภายในยังมีการจัดจำหน่ายสินค้า OTOPและเชียงใหม่แบรนด์ อาทิ ลำไยอบแห้ง เครื่องเขิน ผลิตภัณฑ์จากกาแฟ ไม้แกะสลัก ฯลฯ 
      นอกจากนี้แล้วจังหวัดเชียงใหม่ยังได้นำการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จัดแสดงสู่สายตาชาวเชียงตุง เพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมการฟ้อนรำอันอ่อนช้อยของชาวไทย  และเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเชียงใหม่-เชียงตุง เน้นย้ำความสัมพันธ์ของทั้งสองเมืองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น