FACEBOOK FAN PAGE

DonSao Island

ประวัติและตำนานเมืองประจันตคาม

บรรยากาศการล่องเรือในแม่น้ำโขง

Maekhong Delta
Boutique Hotel

Wine Shop

 
 

คาราวานบิ๊กไบค์จากเมียวดี สู่ท่าขี้เหล็ก

วันที่ 1-15 มีนาคม 2558 คาราวานบิ๊กไบค์จากประเทศไทย จำนวน 11 คัน เดินทางจากชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เข้าสู่เมืองเมียวดี ประเทศเมียนมา เพื่อท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ โดยผ่านสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้แก่ สะพานข้ามแม่น้ำสาละวิน เมืองใจโถ่ รัฐมอญ, พระธาตุอินแขวน(ใจทีโย), สะพานข้ามแม่น้ำสะตง เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเส้นทางรัฐมอญ-หงสาวดี, เมืองย่างกุ้ง, สะพานข้ามแม่น้ำหงสาวดี จากเมืองแปร-รัฐยะไข่, เมืองพุกาม, ทางแยกเมาะลำใย-มัณฑเลย์, เมืองกะลอ(สวิสเซอร์แลนด์แห่งพม่า), ทะเลสาบอินเลย์, เมืองตองจี่, เมืองกุนฮิง ,เชียงตุง, เมืองลา และกลับสู่ประเทศไทยทางด่านชายแดนฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็ก-อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยสวัสดิภาพ รวมระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว 15 วัน