FACEBOOK FAN PAGE

DonSao Island

ประวัติและตำนานเมืองประจันตคาม

บรรยากาศการล่องเรือในแม่น้ำโขง

Maekhong Delta
Boutique Hotel

Wine Shop

 
 

หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ล่องเรือตามแม่น้ำโขง สัมผัสวีถึชีวิตชาวลาว

 

หลวงพระบาง" เมืองมรดกโลก จากเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ล่องลำน้ำลงใต้ผ่านบ้านปากทา เข้าสู่เมืองหลวงพระบาง ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว เที่ยวตลาดเช้าหลวงพระบาง ชมวัดวิชุนราช วัดเชียงทอง น้ำตกกวางสี ฯลฯ ร่วมเต้นรำบาสะล๊อบ และนกตีนซิ่ว ไปกับชาวพื้นเมืองหลวงพระบาง

“เชียงราย - หลวงพระบาง ประตูสู่ AEC”

เชียงของ-หลวงพระบาง

DAY1: เชียงของ –ห้วยทราย - ล่องเรือแม่น้ำโขง-ปากทา-ปากแบง- หลวงพระบาง

07.00น.           นำคณะพร้อมกันที่ ท่าเรือน้ำลึก อ.เชียงของ จ.เชียงราย  นำท่านลง เรือกาสะลองคำ  เรือสัญชาติไทย เป็นเรือโดยสารไฟเบอร์ขนาด 2 ชั้น สามารถบรรทุกผู้โดยสาร จำนวน 80 ท่าน พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานสากล มีเรย์ด้าและจีพีเอส พร้อมอุปกรณ์ความสะดวกบันเทิงที่ครบครัน และกัปตันชาวจีนและลาวที่มีความเชี่ยวชาญและความชำนาญในเส้นทางแม่น้ำโขงเป็นอย่างดีในการควบคุมเรือ ทุกท่านนั่งเรือจากเมืองห้วยทรายล่องลำน้ำโขงลงใต้ ก็จะเข้าสู่บ้านปากทา จุดเชื่อมบรรจบระหว่างลำน้ำโขงและน้ำทา ที่ไหลลงจากเมืองหลวงน้ำทา จุดนี้ชาวเรือเรียกว่า บ้านท่าด่าน เพราะมีจุดตรวจเช็คเรือ ที่แล่นขึ้น-ลง เดินทางถึงด่านตรวจเมืองปากแบง

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวันและของว่างในเรือ   

เย็น                  ถึงเมืองหลวงพระบาง พาท่านเข้าที่พัก ที่เมืองหลวงพระบาง

                        รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารที่ร้านอาหารเทพบุปผา /พักผ่อนตามอัธยาศัย หลังอาหารเชิญท่านอิสระที่ ตลาดค่ำ (Night market) เป็นถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็น ถึงประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิ่ง ลาวลุ่ม ชาวบ้านผานมแม้แต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะนำสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้ สินค้ามากมายถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน 

DAY2: ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า –พระราชวังเจ้าชีวิตยอดเขาพระธาตุภูสี -วัดเชียงทอง

-บ้านผานม - น้ำตกกวางสี

05.30 น.        เชิญท่านร่วม ตักบาตรข้าวเหนียว ในทุกๆ เช้าพระสงฆ์ และ สามเณรจากวัดต่างๆ จะเดินออกบิณฑบาตเป็นแถวอย่างมีระเบียบนับร้อยๆรูป  โดยการตักบาตรนี้จะรับแต่ข้าวเหนียวสีขาวเท่านั้น ส่วนกับข้าวไม่ต้องใส่ในบาตร (ชาวบ้านจะนำไปถวายที่วัดเอง) ทำบุญใส่บาตรรพระสงฆ์ เสร็จแล้วนั่งรถไปเที่ยวชมตลาดเช้า

07.30น.          กลับโรงแรม เพื่อรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

                      หลังอาหารเช้า นำเที่ยวชม พระราชวังเจ้าชีวิต ( Royal Palace Museum) สร้างขึ้นปี ค.ศ.1904 ก่อนที่เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์จะขึ้นครองราชย์สมบัติ 1 ปี ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูงแบบฝรั่งเศสแต่มีการผสมผสานระหว่างความเป็นฝรั่งเศสและลาวหลังคายอดปราสาทเป็นศิลปะลาวล้านช้างที่นี้จึงถูกเปรียบเปรยว่าเป็นลักษณะของฝรั่งสวมชฎา

                      ขึ้นสู่ยอดเขาภูสี นมัสการพระธาตุพูสี ยอดเขาพูสีมีความสูงประมาณ 150 เมตร ทางขึ้นเป็นบันไดจำนวน 328 ขั้น ตลอดสองขางทางร่มรื่นไปด้วยดอกจำปา หรือ ลั่นทม ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติลาวที่จะออกดอกบานสะพรั่งในช่วงฤดูร้อน เชื่อแต่เดิมว่าบริเวณนี้เป็นเขตป่าศักดิ์สิทธิ์ ต่อมามีฤษีขึ้นไปอาศัยอยู่ชาวบ้านจึงเรียกว่าภูฤษี หรือ ภูสีมา สามารถมองเห็นเมืองหลวงพระบางจากบนยอดเขาซึ่งนับว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง

                    วัดเชียงทอง (wat xieng thong) ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง สร้างในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาราชก่อนหน้าที่จะย้ายเมืองหลวงไปนครเวียงจันทน์

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารปากห้วยมีไซย

บ่าย               เที่ยวชม บ้านผานม เป็นชุมชนไทลื้อที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเล่าว่าเจ้ามหาชีวิตแห่งล้านนาได้สู่ขอเจ้านางผมหอมบ้านผานมมีชื่อเสียงในเรื่องความประณีตและสวยงามมากจึงมีการตั้งศูนย์หัตถกรรมสินค้ารวมทั้งมีการสาธิตการทอผ้าด้วยทั้งแบบย่ามและกระเป๋าเสื้อต่างๆเดินทางออกนอกเมืองประมาณ 45 นาที

                      จากนั้น น้ำตกกวางสี เป็นน้ำตกที่สวยงามมากเป็นน้ำตกหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น บางช่วงมีสายน้ำไหลตามผาคล้ายกับม่าน เนื่องจากเป็นน้ำตกหินปูนจึงทำให้น้ำของน้ำตกแห่งนี้ใสและมีสีเขียวมรกต

18.00 น.         รับประทานอาหารค่ำที่ร้านอาหารมีไชยผล พร้อมร่วมงานบายสีสู่ขวัญแบบฉบับชาวหลวงพระบาง

ค่ำ                  จากนั้นเข้าสู่ที่พักที่หลวงพระบาง

                      หากท่านใดยังไม่อยากนอน ท่านสามารถเพลิดเพลินกับราตรีในเมืองหลวงพระบางไม่ว่าจะเป็นรำวงย้อนยุค ร่วมเต้นรำ บาสะล๊อบ และ นกตีนซิ่ว ไปกับชาวพื้นเมืองหลวงพระบาง

DAY3: หลวงพระบาง – ถ้ำติ่ง – ปากแบง

06.00น.           รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

07.00น.           เตรียมตัวเดินทางจาก หลวงพระบางโดยเรือสู่ เมืองปากแบงพาท่านล่องเรือ กาสะลองคำ 2 สู่ถ้ำติ่ง ถ้ำติ่งเป็นถ้ำที่เกิดจากธรรมชาติ ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านปากอูในภูเขาลูกใหญ่ที่ตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำโขง ช่วงที่แม่น้ำอูไหลลงสู่แม่น้ำโขง ชาวบ้านเรียกกันว่า ผานางแอ่น ถ้ำติ่งประกอบด้วยถ้ำ 2 แห่งได้แก่ ถ้ำติ่งเทิ่ง( ถ้ำติ่งบน ) และถ้ำติ่งลุ่ม ( ถ้ำติ่งล่าง )  ในสมัยโบราณใช้เป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง แต่เมื่อศาสนาพุทธเข้ามาแทนที่ ถ้ำติ่งจึงกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทางพุทธศาสนาของผู้แก่เฒ่า บอกว่าเจ้ามหาชีวิตแห่งหลวงพระบางต่างไปสักการะพระพุทธรูปในถ้ำเป็นประเพณีที่ขาดไม่ได้โดยช่วงปีใหม่หลังเสร็จงานบุญที่หลวงพระบางแล้วประมาณ 2–3 วันพระองค์จะนำข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่พระสงฆ์และประชาชนขึ้นไปสรงน้ำพระพุทธรูปที่ถ้ำติ่งบนก่อนจึงลงมาทำพิธีที่ถ้ำติ่งล่างภายในถ้ำมีการค้นพบพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 และ19 จำนวนหลายพันองค์ และมีบางส่วนที่สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 17 และ20 ส่วนใหญ่ทำจากไม้บางส่วนทำจากหินและโลหะนอกจากนี้ยังมีการพบพระพุทธรูปที่ทำจากเงินและทองคำบุแต่ถูกลอกเอาเงินและทองคำออกไปหมดเหลือไว้แต่ดินเผาที่เป็นแกนกลาง

เที่ยง                ชมวิถีชีวิตของชาวลาวสองฝั่งแม่น้ำโขง และรับประทานอาหารกลางวันบนเรือผ่านชมการร่อนทองคำในแม่น้ำโขง

เย็น                  เดินทางถึง เมืองปากแบง เข้าที่พัก ที่เมืองปากแบง

                        รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารพักเพชรโชคชัย หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

DAY4: ปากแบง – ห้วยทราย – เชียงของ

06.00น.           ออกเดินทางกลับสู่เมืองห้วยทราย รับประทานอาหารเช้าบนเรือ

                        ท่านจะได้เก็บเกี่ยวและถ่ายรูปวิวสวยๆ สองฝากฝั่งแม่น้ำโขงอย่างจุใจ

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวันบนเรือท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ สองฝั่งโขง

เย็น                  เดินทางถึง ห้วยทราย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ลาว – ไทย และนั่งรถข้ามฝากกลับเข้า อ.เชียงของส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

--------------------------------

อัตราค่าบริการ

ระดับ 4  ดาว   ท่านละ 14,900 บาท   พักเดี่ยว เพิ่ม ท่านละ 3,500 บาท

ระดับ 3  ดาว   ท่านละ 12,900 บาท   พักเดี่ยว เพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท