FACEBOOK FAN PAGE

DonSao Island

ประวัติและตำนานเมืองประจันตคาม

บรรยากาศการล่องเรือในแม่น้ำโขง

Maekhong Delta
Boutique Hotel

Wine Shop

 
 

คาราวานรถยนต์ไทย-เฟิ่งหวง

คาราวานรถยนต์ เคลื่อนพล ตะลุยแดนมังกรปลายทางแห่งจินตนาการ ที่สุดของธรรมชาติจากหนังดังระดับโลกไทย ลาว สิบสองปันนา คุนหมิง จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 12วัน 11คืน

 

วันแรก: อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

6โมงเย็น                คณะเช็คอิน เข้าพักที่โรงแรม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายรับฟังการเตรียมพร้อมการเดินทางและข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญระหว่างการเดินทาง รับประทานอาหารค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง: เชียงของ – ห้วยทราย – หลวงน้ำทา – เชียงรุ่ง สิบสองปันนา  (398กม.)

เช้า          รับประทานอาหารเช้า พร้อมเช็คเอาท์ นำคณะไปยังสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 4ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเข้าสู่ ถนน R3a ที่เชื่อมจังหวัดเชียงของ ประเทศไทย ผ่าน แขวงบ่อแก้วและแขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว เข้าสู่มณฑลยูนนาน ประเทศจีน  (เชียงของ – บ่อหาน มณฑลยูนนาน 228กม.)

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน (3) ที่ร้านอาหาร ที่แขวงหลวงน้ำทา

บ่าย        ออกเดินทางไปยังด่านบ่อเต็น สปป.ลาว แล้วเข้าสู่ด่านบ่อหาน ประเทศจีน เพื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเคลื่อนขบวนไปยังเมืองหล้า เพื่อนำของท่านไปตรวจสภาพตามระเบียบของทางการจีน (บ่อหาน – เมืองหล้า 60กม.) เสร็จแล้ว ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองเชียงรุ่ง เมืองเอก เขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา (เมืองหล้า – เชียงรุ่ง 110กม.)

เย็น         รับประทานอาหารค่ำ เช็คอินเข้าพักที่ โรงแรมในเมืองเชียงรุ่ง

 

วันที่สาม: เชียงรุ่ง – ผูเออร์ – โม่เจียง – ยวี่ซี – คุนหมิง – ฉู่จิ้ง (680กม.)

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม   พร้อมเช็คเอาท์
นำคณะออกเดินทางสู่นครคุนหมิงโดยใช้เส้นทางด่วน คุนมั่ง – กงลู่ ซึ่งมีการเจาะภูเขาเพื่อสร้างอุโมงค์ ประมาณ 44  จุด บางช่วงมีการสร้างสะพานข้ามหุบเหว – แม่น้ำ ระยะทาง 523กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6ชั่วโมงครึ่ง    

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน  ที่ร้านอาหารเมืองโม่เจียง ซึ่งเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่ามีคนคู่แฝดมากที่สุดในโลก

บ่าย        ออกเดินทางต่อไปยัง คุนหมิง โดยจะได้ผ่านชมเมืองและสถานที่สำคัญต่างๆ ผ่านสะพานที่สูงที่สุดในเอเซีย คือ สะพานหงเหอ (Honghe Bridge) และมีตอม่อสูงถึง 165เมตร  ขบวนเข้าสู่เขตเมืองคุนหมิง แล้วออกเดินทางไปยัง เมือง ฉู่จิ้ง ระยะทาง 157กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชั่วโมงครึ่ง

 เย็น        รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นนำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก  พักที่โรงแรม ในเมืองฉู่จิ้ง

 

วันที่สี่: ฉู่จิ้ง – กุ้ยหยาง (370กม.)

เช้า          รับประทานอาหารเช้า พร้อมเช็คเอาท์ ออกเดินทางสู่เมืองกุ้ยหยาง เที่ยวชม น้ำตกหวงกว่อซู่ อันตระการตา เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน สูงถึง 74เมตร กว้าง 81เมตร เดินชม ถ้ำสุ่ยเหลียน ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องไซอิ๋ว จากนั้นเคลื่อนพลไปยังเมืองกุ้ยหยาง

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง

บ่าย        เที่ยวชม เมือโบราณชิงเหยียน ที่คงความดั้งเดิมไว้ทั้งตัวบ้านดูมีมนต์ขลังแห่งความรุ่งเรืองในอดีต เดินทางสู่ สวนสาธารณะเฉียนหลิงซาน สวนสาธารณะบนเขาที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงของเมืองกุ้ยหยาง ด้านบนเป็นที่ตั้งของวัดหงฝู อายุกว่า 300ปี

เย็น         รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าพักที่โรงแรมในเมืองกุ้ยหยาง พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ห้า: กุ้ยหยาง – จางเจียเจี้ย (701กม.)

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเช็คเอาท์

                เคลื่อนพลมุ่งหน้าไปยัง เมืองจางเจียเจี้ย เป็นเมืองเอก อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน

                (ระยะทางจาก กุ้ยหยาง – จางเจียเจี้ย 701กม. ใช้เวลาประมาณ 8ชม.)

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง ที่ภัตตาคารจีน (ระหว่างทาง) แล้วเดินทางต่อ

เย็น         ถึงเมืองจางเจียเจี้ย จุดหมายปลายทางฝันของผู้ที่เคยชมภาพยนตร์เรื่อง “อวตาร” อันลือโลก จากนั้นนำท่าน เช็คอินเข้าพักที่โรงแรม  ในเมืองจางเจียเจี้ย     รับประทานอาหารค่ำพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่หก: จางเจียเจี้ย – เขาเทียนจื่อซาน                                                                                                  

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม นำคณะเดินทางไปขึ้นเขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ์) ด้วยลิฟท์ แก้วแห่งแรกของเอเชียสูง 326เมตร ชมทิวทัศน์อันน่าตื่นตาตื่นใจของหน้าผา ยอดเขา ป่าหิน และหินยักษ์รูปร่างต่างๆ แสนสวยงาม ยืนตระหง่านค้ำฟ้าที่จะทำให้ท่านประทับใจมิรู้ลืม

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง

เย็น         กลับโรงแรม ในเมืองจางเจียเจี้ย รับประทานอาหารค่ำ แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่เจ็ด: จางเจียเจี้ย – เทียนเสี่ยตี้อี้เฉียว

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม เทียนเสี่ยตี้อี้เฉียว (สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1) ซึ่งมี ทัศนียภาพที่สวยงามรายล้อมด้วยขุนเขา ซึ่งใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง เช่น อวตารและอีกหลายๆ เรื่อง จากนั้นนำท่านชมสวนสาธารณะจอมพลเฮ่อหลง มีจุดชมวิว ซึ่งสามารถชมยอดเขาและหินแปลกตานับไม่ถ้วน เช่น เขาพู่กัน เขาจักรพรรดิ์ เขานางฟ้าโปรยดอกไม้ ฯลฯ ชมลานแสดงดนตรีพื้นเมืองหน้าอนุสาวรีย์นายพลเฮ่อหลง ซึ่งมีการนำเครื่องบินรบสมัยสงครามเกาหลีเหนือ และรถถังของนายพลเฮ่อหลง มาจัดแสดงให้ชม จากนั้นพาคณะลงเขาด้วยกระเช้าลอยฟ้า

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง

เย็น         กลับโรงแรม  ในเมืองจางเจียเจี้ย รับประทานอาหารค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่แปด จางเจียเจี้ย – เฟิ่งหวง (228กม.)

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเช็คเอาท์ เคลื่อนพลสู่ เมืองโบราณเฟิ่งหวง อยู่ทางทิศ ตะวันตกของมณฑลหูหนาน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่านแคบภูเขาที่เด่นตระหง่าน มียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว (228กม. ใช้เวลาประมาณ 3ชม.) 

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง

บ่าย        นำท่านชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง เข้าชมบ้าน กวี “เสิ่นช่งเหวิน” ชมหงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส ไฮไลท์ของที่นี่คือ บ้านที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมน้ำที่ใสสะอาดจนเห็นใต้ท้องน้ำ เป็นภาพที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวต่าง ประเทศ

เย็น         รับประทานอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร เช็คอินเข้าพักที่โรงแรม  ในเมืองเฟิ่งหวง พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่เก้า: เฟิ่งหวง – กุ้ยหยาง (479กม.)

เช้า          รับประทานอาหารเช้า (23) ที่ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเช็คเอาท์

                เดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองกุ้ยหยาง ระยะทาง 479กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7ชั่วโมง

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง (24) ที่ภัตตาคารจีน

เย็น         ถึงเมืองกุ้ยหยาง รับประทานอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร เช็คอินเข้าพักที่โรงแรมในเมืองกุ้ยหยาง    พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สิบ: กุ้ยหยาง – คุนหมิง (525กม.)

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเช็คเอาท์ คณะเคลื่อนพลสู่เมืองคุนหมิง ระยะทาง 525กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7ชั่วโมงครึ่ง

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง ที่ภัตตาคารจีน

เย็น         ถึงเมืองคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน รับประทานอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร  เช็คอินเข้าพักที่โรงแรม  ในตัวเมืองคุนหมิง   พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สิบเอ็ด: คุนหมิง – เชียงรุ่ง(523กม.)

เช้า          รับประทานอาหารเช้า (29) ที่ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเช็คเอาท์ นำทุกท่านเดินทางกลับสู่เมืองเชียงรุ่ง ระยะทาง 523กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6ชั่วโมงครึ่ง

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง ที่ภัตตาคารจีน

เย็น         ถึงเมืองคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน รับประทานอาหารค่ำ เช็คอินเข้าพักที่โรงแรม  ในตัวเมืองคุนหมิง     พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สิบสอง: เชียงรุ่ง – สปป.ลาว – ประเทศไทย (398กม.)

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเช็คเอาท์ คณะเดินทางกลับประเทศไทยโดยใช้เส้นทางเดิม ผ่านด่าน บ่อหาน – บ่อเต็น

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง ที่เมืองหลวงน้ำทา

บ่าย        เคลื่อนขบวนเดินทางกลับ ประเทศไทย

16.00น.  ผ่านพิธีการผ่านแดนลาว – ไทย กลับสู่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยสวัสดิภาพ

 

 

***** สิ้นสุดการเดินทางพร้อมความประทับใจ*****

“ความเหมือนที่แตกต่าง กับเส้นทางประทับใจ”